GLITTRANDE STÄDER:
TON, SAGOR, MATEMATIK –
FAST ANNORLUNDA.

Tomas Tranströmer
2004

17 skulpturer i sten och brons.
170 x 100 x 100 cm
2021
Biblioteket Högskolan Borås

Meny